Quảng Ngãi thay đổi quy định cách ly y tế thích ứng tình hình mới – cập nhật 8/12

Trang tin tức Hội đồng hương Nghĩa Hành tại TP HCM

Sáng 8/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công văn khẩn số 6637/UBND-KGVX về việc thực hiện cách ly y tế trong tình hình mới, nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Quảng Ngãi thay đổi quy định cách ly y tế thích ứng tình hình mới - cập nhật 8/12
Quảng Ngãi thay đổi quy định cách ly y tế thích ứng tình hình mới – cập nhật 8/12

Theo đó, đối với F1 đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine qua 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng: Thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày; tự theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR ba lần (lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày 7, lần 3 vào ngày thứ 14).

Trường hợp F1 chưa tiêm vaccine phòng Covid-19: Thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày; tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR ba lần (lần 1 khi  bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ bảy, lần 3 vào ngày 14) và test nhanh kháng nguyên 1 lần vào ngày thứ 3.

Đối với F2: Nếu xét nghiệm RT-PCR lần 1 của F1 âm tính với SARS-CoV-2, trên cơ sở đánh giá nguy cơ, dịch tễ, UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định F2 được kết thúc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày.

Đối với những người đến/về từ các tỉnh, thành phố có số mắc cao như: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An… và những người đến/về từ các khu vực nguy cơ cao (cấp độ 3, vùng cam), nguy cơ rất cao (cấp độ 4, vùng đỏ), cụ thể:

Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19  hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19): Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày đầu tiên khi đến/về Quảng Ngãi (trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định). Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày về địa phương.

Những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng Covid-19: Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày đầu tiên khi đến/về Quảng Ngãi (trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định). Thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về địa phương; tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo; tiếp tục thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 7.

Những người chưa tiêm vaccine phòng Covid-19: Thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày về địa phương; tự theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR  ba lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy và ngày thứ 14.

Đối với những người đến/về từ các khu vực nguy cơ trung bình (cấp độ 2, vùng vàng), nguy cơ thấp (cấp độ 1, vùng xanh) (ngoài các tỉnh thành, phố có ca mắc cao), cụ thể:

Người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc người được công bố khỏi bệnh Covid-19: Tự theo dõi sức khoẻ 7 ngày kể từ ngày đến/về địa phương.

Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng Covid-19: Tự theo dõi sức khỏe tại nhà/lưu trú 7 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, hạn chế tiếp xúc cộng đồng.

Đối với người nhập cảnh trực tiếp vào Quảng Ngãi, cụ thể: Tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 qua 14 ngày hoặc khỏi bệnh Covid thì thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày; tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo; xét nghiệm hai lần vào các ngày 1,7.

Nếu không đủ điều kiện nêu trên, thực hiện cách ly tập trung 14 ngày; tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo; xét nghiệm bốn lần vào các ngày 1, 7, 14 và 21.

Theo baonhandan.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *