Thứ Hai, Tháng Mười 23, 2017
Tags Bài với thẻ "lý sơn"

Tag: lý sơn

DU LỊCH ĐẢO LÝ SƠN – QUẢNG NGÃI

Lý Sơn trước đây được gọi là cù lao Ré mà theo cách lý giải của dân gian là “cù lao có nhiều cây...