Thứ Ba, Tháng Mười Một 21, 2017
Tags Bài với thẻ "lịch sử"

Tag: lịch sử

Theo dòng lịch sử Nghĩa Hành – Quảng Ngãi

Theo các nhà Sử học cũ thì vị trí miền Ấn - Trà ngày nay, xưa kia đời vua Thuỷ Hoàng nhà Tần, thuộc...

Thảm sát Khánh Giang – Trường Lệ và ký ức của...

Ngày 17/4/1969, quân viễn chinh Mỹ thực hiện vụ thảm sát tại 2 thôn Khánh Giang - Trường Lệ (xã Hành Tín Đông, huyện...