Thứ Ba, Tháng Mười Một 21, 2017

Danh nhân

Những con người làm nên quê hương Nghĩa Hành lịch sử

Ông có tên tự là Trọng Chí, biệt hiệu Trúc Nghiêm Võ Chí Hiên, sinh năm 1804 tại làng Đại An, xã Hành Phong (nay là xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành), tỉnh Quảng Ngãi. Theo gia phả gia...

NÊN ĐỌC

Cụ Huỳnh ở Nghĩa Hành

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Con yêu mẹ