Thứ Bảy, Tháng Chín 23, 2017

Danh nhân

Những con người làm nên quê hương Nghĩa Hành lịch sử

Lê Đình Cẩn, tự Thạch Nham, sinh năm 1870 tại làng Hoà Vinh, thuộc xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, sau đến ngụ tại La Hà ,Tư Nghĩa. Ông đỗ Cử nhân năm 1903, được bổ làm Huấn đạo huyện...