Thứ Ba, Tháng Mười Một 21, 2017

Danh nhân

Những con người làm nên quê hương Nghĩa Hành lịch sử

Nguyễn Công Phương người làng Hoà Vinh, nay thuộc xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành. Ông liên tục tham gia các phong trào yêu nước chống Pháp từ Duy tân Hội (1906), đến kháng thuế cự sưu (1909), Việt Nam...