Thứ Ba, Tháng Mười Một 21, 2017

Danh nhân

Những con người làm nên quê hương Nghĩa Hành lịch sử

Trung tướng Tiêu Văn Mẫn (1935) từng giữ các chức vụ: Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu 5, Phó Tư lệnh Chính trị Quân đoàn 3. Huân cương Quân công hạng Nhì, Huân chương Chiến công (hạng Nhì, Ba),...