Thứ Tư, Tháng Mười 18, 2017

Danh nhân

Những con người làm nên quê hương Nghĩa Hành lịch sử

Trung tướng Tiêu Văn Mẫn (1935) từng giữ các chức vụ: Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu 5, Phó Tư lệnh Chính trị Quân đoàn 3. Huân cương Quân công hạng Nhì, Huân chương Chiến công (hạng Nhì, Ba),...