Nghĩa Hành sơ kết bước 1 về công tác bầu cử

355
Sáng ngày 29/3/2016, tại hội trường UBND huyện, Ủy ban bầu cử huyện Nghĩa Hành đã tổ chức hội nghị sơ kết bước 1 về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Dự hội nghị có ông Phan Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND & UBND, Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQVN huyện Nghĩa Hành; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban bầu cử 12 xã, thị trấn trong huyện.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Nghĩa Hành, trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, đến nay địa phương đã hoàn thành bước 1 chuẩn bị cho Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, với  646 người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 02 cấp huyện và xã, thị trấn, bảo đảm về cơ cấu, thành phần, với tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ đều cao hơn so với quy định.

Huyện cũng đã thành lập 12 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; 99 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn và 100 khu vực bỏ phiếu, đồng thời làm thủ tục với Công an tỉnh khắc gần 220 con dấu cấp cho các đơn vị bầu cử, tổ bầu cử theo đúng tiến độ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phan Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện, nhấn mạnh: Tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 là nhiệm vụ chính trị trọng đại của cả thống chính trị và của toàn dân.Trên cơ sở các quy định của Luật hiện hành, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc Việt Nam từ huyện đến cơ sở, cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các bước tiếp theo.

Cụ thể là khẩn trương quyết định phân chia khu vực bỏ phiếu theo quy định tại Điều 11 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu 01 tổ bầu cử để thực hiện  công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, theo quy định tại Điều 25 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, chậm nhất vào ngày 02/4/2016 phải hoàn thành (50 ngày trước ngày bầu cử);

Hoàn thành việc lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu và niêm yết danh sách cử tri trước ngày 12/4/2016 (40 ngày trước ngày bầu cử).

Chậm nhất là ngày 17/4/2016 (35 ngày trước ngày bầu cử),  Ban thường trực Ủy ban MTTQVN huyện và các xã, thị trấn hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ III, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và xã, thị trấn.

Ủy ban bầu cử huyện, xã, thị trấn lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình theo từng đơn vị bầu cử, chậm nhất là ngày 27/4/2016( 25 ngày trước ngày bầu cử) phải hoàn thành.

Chậm nhất là ngày 02/5/2016 (20 ngày trước ngày bầu cử), Tổ bầu cử phải hoàn thành việc niêm yết chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở khu vực bỏ phiếu.

Đặc biệt là các phương án bảo đảm an ninh chính trị, TT – ATXH, chủ động nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân phải được triển khai đồng bộ và hiệu quả, góp phần cùng các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung, tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021./

Bài & ảnh: Phương Thái – Bích Loan

BÌNH LUẬN